אודות רשלנות רפואית בניתוחים

ניתוח הינו הליך הפולש אל תוך רקמות הגוף וכמעט תמיד מלווה בסיכון לסיבוכים. יחד עם זאת, לעיתים הסיבוכים והנזקים מופיעים דווקא עקב רשלנות בניתוח מצד המנתח עצמו, מצד הצוות המסייע או מטעם גורמים נוספים במוסד הרפואי. אין זה משנה אם מדובר בניתוח עיניים, פלסטי, אורתופדי או מכל תחום אחר – רשלנות רפואית בניתוחים מהווה עילה להגשת תביעה ולדרישת פיצויים כספיים.

 

האם באמת מדובר ברשלנות?

 

כאשר אדם סבור שהתקיימה התרשלות בניתוח שנעשה לו, בין אם התוצאות אינן לשביעות רצונו או שנגרמו לו נזקים חמורים, התחושה הינה קשה ביותר. מטבע הדברים, קיים רצון להוציא את הצדק לאור ולאלץ את הגורם המטפל להכיר במעשיו ולשלם עליהם. ואולם, חשוב להבין שהחוק מגן גם על הגורמים המטפלים באמצעות מספר תקנות. לכן אפילו מקרה שבו האדם בטוח שקיבל טיפול רשלני, עשוי בסופו של יום לעמוד בגדר טעות סבירה שאינה חורגת מהמצופה מבעלי מקצוע בתחום הרפואי. בדיוק למען מטרה זו שוטחים שני הצדדים את טענותיהם בפני בית המשפט ומגבים אותן בחוות דעת, בתיעוד הטיפול ובתוצאות של בדיקות, המאפשרים לשופט לקבוע באם התרחשה רשלנות במקרה זה.

 

מה יכול להיחשב לרשלנות בניתוח?

 

למרות האמור לעיל, רשלנות רפואית בניתוחים אכן מתקיימת ומוכרת על ידי בתי המשפט במקרים רבים. הפרטים אמנם משתנים ממקרה למקרה אך באופן כללי ניתן להצביע על מספר היבטים משותפים:

 

    •  

טיפול שבו לא נשמרה חובת הזהירות או שהתקיים בתנאים שאינם סבירים.

    •  

אי ביצוע של בדיקות מקדימות בהתאם לרקע הרפואי של החולה.

    •  

אי מתן הסכמה מדעת לניתוח מצד המנותח, לאחר שהבין את ההליך על השלכותיו והסיכונים הכרוכים בו.

    •  

נזקים שנגרמו למטופל הקשורים בין היתר להיעדר אבחנה וטיפול בזמן, היעדר הכשרה הולמת של המנתח והצוות, היעדר ציוד הולם במוסד הרפואי, או אי ביצוע של פעולה סבירה למניעה של סיבוך וכשל.

 

מלבד זאת, ישנם עוד מצבים והיבטים העשויים להיחשב בעיני בית המשפט בתור רשלנות בניתוח. לפרטים נוספים בנושא ולקביעת פגישת היכרות במשרדנו, התקשרו אלינו בטלפונים 03-6856185 או 054-7654014.