חייגו עכשיו: 054-7654014

facebooklogo

טלפון: 054-7654014 
לפורום רשלנות רפואית
 
 

תאונת דרכים?


לתשובה לשאלה, האם אירוע מסויים מהווה תאונת דרכים, לפי חוק הפיצויים לנפנעי תאונות דרכים, השלכות מרחיקות לכת.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע משטר פיצויים שאינו תלוי אשם ומטרתו להביא לפיצוי של כל הנפגעים בתאונות דרכים.

האחריות מוטלת על פי החוק על בעל הרכב או הנוהג בו כלפי מי שנפגע ע"י הרכב כהולך רגל או כנוסע ברכב, זאת מבלי צורך לברר את שאלת האשם. לצד זה קיימת הגבלה מסויימת בגובה הפיצוי בחלק מרכיבי הנזק.

לצד חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים עומדת פקודת ביטוח רכב מנועי המחייבת ביטוח המכסה את אחריות בעל הרכב והנוהג בו כלפי הנפגעים.

כאשר תאונה אינה מוגדרת כתאונת דרכים, בירור שאלת האחריות סבוך הרבה יותר. יש לברר מי אשם בהתרחשות התאונה ולקוות כי הוא בבחינת "כיס עמוק" שניתן להפרע ממנו בגין הנזק, או כי היה מבוטח למרות היעדר חובת ביטוח על פי חוק.

נדגים: אין חולק כי אופניים רגילות אינן כלי רכב מנועי, ולכן כאשר רוכב אופניים נפגע ע"י רכב יראו בו כהולך רגל הזכאי פיצוי מהנוהג ברכב (ולמעשה מביטוח החובה שלו). לעומת זאת , כאשר רוכב אופניים פוגע בהולך רגל ונגרם נזק גופני לשני הצדדים, הרי ששני הצדדים אינם מכוסים על פי החוק ופקודת ביטוח רכב מנועי, האחריות לנזק תקבע בהוכחת התרשלות של אחד הצדדים, ויכולת הפיצוי בפועל תלויה ביכולותיו הכלכליות של הפוגע שנמצא חשוף מול הניזוק, במקרה ולא היה מבוטח.

אין מחלוקת על פי הוראות החוק כי, מכונית, משאית, טרקטור, אופנוע, טרקטורון וקטנוע הינם כלי רכב מנועיים המחוייבים בביטוח חובה וחוק הפיצויים חל עליהם. אולם מתעוררת השאלה מה ביחס לכלי רכב כגון: מחפרון, מלגזה, קורקינט חשמלי, ואופניים חשמליות. האם מדובר ברכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הדורש כי מדובר יהיה ברכב ש"עיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית".

לגבי מחפרון ומלגזה, כבר הוכרע ע"י בית המשפט העליון כי מדובר בכלי רכב מנועי שהחוק חל עליו (עדיין צריך לבדוק נסיבות כלמקרה ומקרה האם מדובר בשימוש תעבורתי כהגדרתו בחוק, אך עניין זה חורג ממאמר זה).

לעומת זאת, לגבי קלנועית (פס"ד מחוזי) וקורקינט חשמלי (פסק דין של בית המשפט העליון) נקבע שאינם נכנסים להגדרת רכב מנועי ועל כן מוצאים מתחולת החוק.
לגבי אופניים חשמליים, ההכרעה בנושא עדיין תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון, כאשר ערכאות נמוכות פסקו כי אינם בגדר רכב מנועי כהגדרת החוק, תוך היקש מהפסיקה הנוגעת לקורקינט ולקלנועית.

בהנחה, ואכן יוכרע כי אופניים חשמליות אינן בגדר כלי רכב מנועי, כמו אופניים רגילות, אזי יחול הדין כפי שהוצג בדוגמה הנ"ל ורוכב האופניים יהיה חשוף בדרך כלל לתביעה מהולך הרגל בגין אחריותו לתאונה בהתאם לדיני הנזיקין הרגילים.

לפיכך, כל עוד לא נקבע אחרת, המלצתי למי שרוכש אופניים ועיקר אופניים חשמליות לדאוג לביטוח ייעודי שיכסה פגיעות בהולכי רגל, אשר יכולות להיות קשות ביותר ולחייב את הפוגע (או הוריו) בפיצויים של מאות אלפי ש"ח, אם לא למעלה מכך.

המשך רכיבה נעימה וזהירה...

מבחר תביעות בהן טיפל משרדנו לאחרונה