חייגו עכשיו: 054-7654014

facebooklogo

טלפון: 054-7654014 
לפורום רשלנות רפואית
 
 

תביעה על רשלנות בלידה

פיצויים עקב מות עובר כתוצאה מרשלנות רפואית לעומת פיצויים לתינוק שנפטר לאחר הלידה

אבדן עובר במהלך ההריון הינו אירוע טראומטי לבני הזוג ומלווה לעיתים בנזקים נוספים מעבר לאבדן העובר עצמו כגון אבדן הסיכוי להרות שוב , אבדן רחם , נזק נפשי לאם ולבן הזוג ועוד.

לעיתים, אבדן העובר מקורו ברשלנות רפואית, לדוגמא מקרים בו לא בוצעו בדיקות נדרשות שהיה בהן כדי לזהות מצוקה עוברית ולהביא לחילוץ העובר בעוד מועד, ו/או שחרור אם מהשגחה רפואית חרף סימנים מעידים על מצוקה עוברית ו/או איבחון שגוי של בדיקות שנעשו והביא לתוצאה דומה כלומר מות העובר בטרם יצא לאוויר העולם.
מאחר שעובר שטרם נולד אינו נחשב לאדם בעל כשרות משפטית זכויות וחובות, לא מוקנית לו זכות תביעה לעובר עצמו בעבור הנזקים שנגרמו לו לדוגמא כאב וסבל, אבדן השתכרות, קיצור תוחלת חיים וכו', אלא להוריו בלבד בגין נזקיהם.

בעבר הייתה פסיקת הפיצוי להורים בנסיבות של מות עובר כתוצאה מרשלנות רפואית צנועה למדי, ולא ניתן מספיק דגש על הסבל הנפשי והפגיעה הרגשית המתלווה לאירוע שכזה.
בשנים האחרונות השתנתה המגמה בפסיקה, כאשר היום הנטיה בפסיקה היא להגדיל את סכומי הפיצוי בראש הנזק הלא ממוני.

כך, נפסק בע"א 398/99 דיין נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית, פ"ד נה(1) 765 (1999) פיצוי של 600,000 ₪ לכל אחד מזוג ההורים שאיבדו את פרי בטנם;

בע"א 754/05 לבנה לוי נ' מרכז רפואי שערי צדק (2007), נפסק סכום של 300,000 ₪ לאם ו-250,000 ₪ לאב, תוך הכרה בכאב ובפגיעה הנפשית והרגשית המתלווה לאירוע כה טראומטי.  ולמרות שלא הוצגה חוות דעת בדבר פגיעה נפשית פתולוגית. בנוסף נפסק, על דרך האומדנה, סכום של 20,000 ₪ בעבור נזקים ממוניים, סכום של 5,000 ₪ בגין הוצאות נסיעה וסכום של 5,000 ₪ בגין עזרת הזולת.

פסק הדין קובע שמקרה של מות עובר הינו אחד המקרים החריגים, בו ניתן להגדיל את מעגל הניזוקים מעבר לנפגע הישיר כך שגם האב יהיה זכאי לפיצוי משמעותי למרות שאינו סובל מפגיעה נפשית פתולוגית.

בת.א. (ת"א) 1122/95 ארמה נ' מדאינווסט מרכז רפואי הרצליה בע"מ (2002) (פורסם בנבו), נפסק פיצוי בסך של 150,000 ₪ על אובדן ביצית מופרית, המהווה למשנת בית המשפט 10% מהסכום בגין מות עובר (כלומר הפיצוי המלא בגין מות עובר הינו בסך של 1,500,000 ₪);

גישה זו נתמכה בת.א (ת"א) 31642/04 שטיינפלד נ' המרכז הרפואי שיבא (2006) (פורסם בנבו), שם נפסק פיצוי בסך של 70,000 ₪ על אובדן ביצית מופרית המשקפים פיצוי מלא של 700,000 ₪ בגין מות עובר; וכן בת.א. (כ"ס) 6880/03 סובול נ' מרכז רפואי רבין (2007) (פורסם בנבו) שם נפסק פיצוי בסך של 80,000 ₪ על אובדן ביצית מופרית המשקפים פיצוי מלא של 800,000 ₪ בגין מות עובר.

ניתן אם כן לראות, כי נטיית הפסיקה הינה להגדיל באופן משמעותי את הפיצוי להורים בגין מות עובר שנגרם כתוצאה מרשלנות רפואית ופיצוי בתביעה שכזו יכול להגיע למאות אלפי ₪ ובנסיבות חריגות אף מעל למיליון ₪ זאת בניגוד גמור למצב ששרר בעבר.

עדיין מדובר בפיצוי נמוך יחסית לעומת הפיצוי במקרה של ילוד שנולד חי ומצא את מותו בסמוך לאחר הלידה, שאז עומדת לעיזבון של התינוק שנפטר זכות תביעה עצמאית בראשי נזק המסורתיים של כאב וסבל, אבדן כושר השתכרות בשנים האבודות, קיצור תוחלת חיים וכו' זאת בנפרד מזכות ההורים לתבוע בגין נזקיהם כמיטיבים ו/או כנפגעים ישירים. מקרה שכזה נידון ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין חלמסקי, שם נפסק פיצוי של כ 1.2 מליון ₪ לעזבון התינוקת המנוחה, שנפטרה מספר ימים לאחר הלידה בשל רשלנות רפואית בלידה.

מבחר תביעות בהן טיפל משרדנו לאחרונה