Menu

קשר השתיקה

חוות דעת מומחה – קשר השתיקה

ל. נכנסה למשרדי מתוחה וכעוסה. עורך דין אליו פנתה לא הצליח למצוא מומחה שיתמוך בטענתה, כי רופא המשפחה שלה התרשל, כאשר לא הפנה אותה לבדיקות ומומחים מתאימים חרף תלונותיה החוזרות, וכתוצאה מכך לא אובחן במועד גידול ממאיר בביטנה שלצורך הסרתו נאלצו לכרות את כלייתה.

מאחר שהרופא לא רשם את תלונותיה החוזרות ברשומה הרפואית, סרבו מספר מומחים לתת חוות דעת בדבר קיומה של רשלנות בעניינה והיא חשה שהיא עומדת בפני חומה בצורה המגינה על הרופא ואף מסתמכת על מחדליו באי רישום תלונותיה.

לאחר בדיקת התיק הרגעתי את הלקוחה והבעתי את בטחוני, כי בנסיבות המקרה נוכל למצוא מומחה שיתמוך בטענת הרשלנות בהסתמך על העובדות שבפיה ואכן כך היה. מומחה נמצא. הוגשה תביעת רשלנות רפואית ובסופו של יום פוצתה הלקוחה בסכום של 600,000 ש”ח מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי (סה”כ כמיליון שח). פיצוי המשקף את נזקיה בנסיבות העניין.

מקרה זה משקף את הקושי במציאת מומחה רפואי שיתמוך בחוות דעת רפואית את דבר קיומה של רשלנות רפואית. חוות דעת שהיא תנאי להגשת תביעת רשלנות רפואית.

ידוע, כי בקרב קהילת הרופאים קיים “קשר שתיקה”, כך שמרבית הרופאים נמנעים ממתן חוות דעת בדבר קיום רשלנות רפואית המופנית כנגד פעולותיו של רופא אחר. רופאים מעטים, בעיקר כאלה שפרשו מעבודתם בבתי החולים, מוכנים לתת חוות דעת בדבר קיומה של רשלנות רפואית, כאשר מנגד ימצאו די והותר רופאים, שיסכימו לתת חוות דעת נגדית המגינה על פעולות הרופא ושוללת רשלנות רפואית.

זו גם הסיבה העיקרית לכך, שעורכי הדין המייצגים תובעים בתביעות רשלנות רפואית, מתנגדים, כדבר שבשגרה, למינוי מומחה מטעם בית המשפט על מנת שיביע את דעתו “האובייקטיבית” בשאלת קיומה של רשלנות. הרי ברור, כי במצב הדברים הנתון, טובים הסיכויים שהרופא שימונה ייטה לטובת המערכת הרפואית והתובע שחיפש בנרות ומצא מומחה רפואי התומך בטענותיו, יצא וידיו על ראשו.

המסקנה מן האמור לעיל הינה, כי במקרה בו נגרם נזק משמעותי עקב טיפול רפואי כושל וקיימת תחושה שמקור הכשל ברשלנות רפואית, אין להרתע בשל הקושי באיתור מומחה שיסכים לתת חוות דעת בדבר קיומה של רשלנות, ויש לפנות לעו”ד המתמחה בתחום על מנת שיטפל בעניין וימצא מומחה רפואי מתאים לשם מתן חוות דעת והגשת תביעה.

לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשר לעו”ד עמית אוריה בטלפון  03-6856185

ובמקרים דחופים: 054-76540144.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר