Menu

אחריות בית החולים

אחריות בית החולים לנזקי מטופל שנפל ממיטתו במהלך האשפוז

התופעה של נפילת חולים ממיטות בבית החולים בו הם מאושפזים היא תופעה נפוצה יחסית לצערנו. בכל בית חולים יש בין 1-4 מקרי נפילה בחודש, כך עולה מעדות מומחה שניתנה בת.א. 1180/04 אמויאל ו. שערי צדק.

באותו מקרה, נותרה התובעת בבית החולים, ללא השגחה מספקת וללא מעקה מורם במיטתה,  למרות רקע רפואי שהצדיק לדעת בית המשפט השגחה מיוחדת. התובעת שנקבע כי הייתה במצב של בלבול, ניסתה לקום מהמיטה, איבדה שיווי משקל, נפלה מהמיטה ונחבלה. 
בית המשפט מצא שאכן הייתה רשלנות רפואית , וכי בנסיבות העניין הפר בית החולים את חובת הזהירות כלפי החולה, בכך שהותירה במיטה ללא מעקה וללא השגחה ומבלי שיידע את קרובי משפחתה על הצורך בהשגחה צמודה.

במקרה דומה נפסק פיצוי לחולה סיעודי שנפל ממיטה ללא מעקה מורם וללא השגחה כנדרש ומבלי שהושמו מזרונים למניעת סכנת נפילה (ת.א. 4580/08 שאואט נ. מדינת ישראל) .

לבירורים ומידע נוסף צור קשר