Menu

תביעות רפואיות תל אביב

שאלת ההתרשלות בתביעות רפואיות בתל אביב

המטרה של תביעות רפואיות בתל אביב הינה כפולה: מטרה ראשונה הינה להוציא את הצדק לאור ולהראות כי התרשלותו של הגורם הרפואי אכן התרחשה, וגרמה לעוול ולנזקים לנפגע. אכן, במיוחד כאשר אנו מגיעים לקבל טיפול רפואי, וכאשר אנו מניחים את בריאותנו ושלומנו בידיו האמונות של בעל מקצוע, פעולה רשלנית מהווה פגיעה קשה באמון ומלווה בתחושות לא פשוטות.

המטרה השנייה היא כמובן לקבל פיצוי עבור הנזק שנגרם לתובע. אין ספק כי התרשלות רפואית עשויה לגרום לנזקים משמעותיים, החל בכאב וסבל מיותר, ועד לפגיעות המלוות את הנפגע לאורך תקופה ארוכה, משפיעות על מהלך חייו, פוגמות בתפקודו וכיוצא בזאת. 

מורכבות הוכחת ההתרשלות

יחד עם זאת, ראוי לציין כי לא תמיד מה שנראה לנפגע כהתרשלות אכן ייראה כך על ידי בית המשפט, ובוודאי שלא על ידי הנתבע. למעשה, השאלה המרכזית היא האם הפר איש הצוות הרפואי את חובת הזהירות המתחייבת מתפקידו, ולא נקט בפעולות הסבירות מבעל מקצוע כשלו. התשובה לכך איננה פשוטה ויש להוכיח אותה באמצעות תיעוד רפואי, ספרות רפואית, חוות דעת מומחים ועוד. יתרה מכך, גם אם התקיימה התרשלות הרי שהיא עשויה הייתה להתקיים בשלבים שונים של קבלת הטיפול הרפואי מאנשי מקצוע ובמוסדות שונים, ובתוך שרשרת זו יש לדעת לאתר ולהצביע על האחראיים.

מלבד זאת, חשוב להבין כי לא כל טעות של רופא עולה בגדר התרשלות. לו ניתן היה לתבוע רופאים על כל טעות שהם מבצעים, הרי שמקצוע הרפואה בכללותו היה משותק. אכן, לעיתים קרובות רופאים עלולים לשגות בהסקת המסקנות מנתונים שלפניהם, בבדיקה פיזית שהם מבצעים, בחוסר הבחנה של תסמינים כלשהם, וכן במהלך ניתוח והתערבויות רפואיות נוספות. ואולם, קיים מרחק בין מה שנחשב בתור טעות סבירה ובין מה שיכול להיחשב בגדר התרשלות. לעיתים ההתרשלות ברורה כאור יום, אך במקרים רבים ינסה הנתבע לטעון כי פעולותיו עלו בגדר הסביר מהמצופה ממנו, ועורכי דינו ישאפו להוכיח זאת בעזרת חומרים משפטיים ורפואיים שונים.לפרטים נוספים על תביעות רפואיות תל אביב ולקביעת פגישה, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 076-5384252 ו- 054-7654014

לבירורים ומידע נוסף צור קשר