Menu

רשלנות רפואית סיבוכים לאחר ניתוח

רשלנות רפואית סיבוכים לאחר ניתוח

מעצם טבעם, ניתוחים הינם התערבויות מורכבות העלולות להיות מלוות בסיבוכים, סיכונים ותופעות לוואי. בדיוק מסיבה זו, ישנה פרוצדורה הקובעת לא רק את ההיערכות לקראת הניתוח ואת דרך ביצועו, כי אם גם את מהלך ההתאוששות וההחלמה מהניתוח, לרבות האשפוז לאורך מספר שעות או יממות במוסד הרפואי. זאת בנוסף למעקב וביקורת שיש לבצע לאורך תקופת ההחלמה.

ואולם, לעיתים הרופא המנתח, רופאי מחלקות ומוסדות רפואיים, ואנשי צוות נוספים, אינם ערים לסימנים שצריכים להדליק נורות אזהרה לגבי מצבו של המטופל. במידה שנגרם נזק למנותח, מקרים אלו עשויים לעלות בגדר עילה לתביעת רשלנות רפואית.

מה יכול להיחשב בתור רשלנות רפואית?

ראשית, חשוב להבין כי על מנת לעמוד בגדר רשלנות רפואית, סיבוכים לאחר ניתוח צריכים להיות מלווים בהפרה של חובת הזהירות והמקצועיות הנדרשת מבעל המקצוע הסביר בתחום הרפואי. על הצד הנפגע יהיה להוכיח בתביעה כי הפרה זו אכן התקיימה, וכמו כן יהיה צריך להוכיח את הנזקים שנגרמו לו ואת הקשר להתרשלות עצמה.

שנית, רשלנות רפואית זו מתמקדת בעיקר באי זיהוי של תסמינים המעידים על סיבוכים אחרי הניתוח. כך למשל, אחרי ניתוח עלולים להיווצר זיהומים המתבטאים למשל בעליית חום. כמו כן, במקרים לא מעטים נוצרים דימומים פנימיים עקב היחלשות או קריעה של רקמות, דבר המתבטא בין היתר בכאבים, חולשה, אובדן הכרה וכדומה.

למרבה הצער, מצבים של פגיעה באיברים פנימיים בעת ניתוח אינם נדירים, ועל הצוות הרפואי להשגיח ולתת להם את הטיפול הדרוש באופן מהיר והולם. מעבר לכך, בתור רשלנות רפואית יכולה להיחשב כל פעולה או אי פעולה שגויה במהלך ההשגחה. כך למשל, במידה שלא ניתנו התרופות הנדרשות לצורך ההתאוששות, בין אם זוהו סיבוכים או שלא זוהו, ובין אם ניתנו תרופות שגויות או תרופות נכונות ובמינונים שגויים. כמו כן, אם לא נעשו הבדיקות המתאימות לזיהוי סיבוכים אחרי הניתוח, או שממצאי הבדיקות הללו לא פוענחו בצורה הולמות, או שלא ניתן הטיפול הנכון בהתאם לממצאים.

כל אלו ועוד עשויים לעלות בגדר רשלנות רפואית.

לפרטים נוספים בנושא ולקביעת פגישה עם עו”ד רשלנות רפואית, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 076-5384252 ו- 054-7654014 או במייל amit@uria-law.com.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר