Menu

רשלנות רפואית בתל אביב

גובה פיצויים בגין רשלנות רפואית

רשלנות רפואית עשויה להיגרם בקשת רחבה של נסיבות בבתי החולים בתל אביב, בקופות החולים, בקליניקות ומרפאות מומחים, ועוד. גם התוצאות של התרשלות זו נעות על פני טווח נרחב ביותר, ומכאן שאין תשובה אחת ואחידה לשאלת הפיצויים במקרי רשלנות רפואית. אכן, הפיצויים יכולים להתחיל בעשרות אלפי שקלים בודדות ולהגיע עד למאות ואף מיליוני שקלים, כתלות בחומרת הפגיעה ובהשלכותיה העתידיות.

במה מתחשב בית המשפט בקביעת הפיצויים?

ראשית, יש לציין כי לעיתים תביעות רשלנות רפואית נסגרות מחוץ לכותלי בית המשפט בין הצדדים, דהיינו בין התובע ובין הנתבע שלרוב מכוסה על ידי פוליסות ביטוח מתאימות. יחד עם זאת, במידה שמגיעים הדברים לפתוח של בית המשפט, הרי שפסיקת הפיצויים המגיעה לאחר ההכרעה בדבר ההתרשלות, נעשית על ידי השופט. חשוב להדגיש כי השופט איננו מוגבל לסכום מינימאלי או מקסימאלי על ידי תקנות כלשהן, ולמעשה הקביעה מתבססת על בעיקר על מקרים קודמים תוך בחינת ראשי הנזק השונים.

בדרך כלל, המרכיב העיקרי של הפיצויים יהיה פגיעה בכושר ההשתכרות של התובע, דבר התלוי ברמת השתכרותו לפני הפגיעה, פוטנציאל ההשתכרות העתידי שלו, רמת הפגיעה בכושר העבודה, וכדומה. בנוסף לכך, בית המשפט מתייחס להשלכות של הפגיעה של מישורים נוספים בחייו של התובע, החל בפגיעה ביכולת הדיבור, דרך כאבים כרוניים ועד לאי יכולת ללדת. אל התחומים האלו מצטרפים כאב וסבל שנגרמו לתובע בעקבות ההתרשלות הרפואיות, וכן הוצאות על טיפולים רפואיים מסוגים שונים שכבר נזקק להם. בנוסף, ראשי הנזק כוללים אמצעים רפואיים ואביזרי עזר שהתובע עשוי להזדקק להם בעתיד, תמיכה סיעודית על ידי אנשי מקצוע ובני משפחתו, הפסד של ימי עבודה שנגרם לו, ועוד.

ניתן לראות, אם כן, שראשי הנזק שבגינם ניתן לקבל פיצויים הינם מרובים. ככל שהפגיעה חמורה יותר ובעלת השלכות על חייו של התובע (דבר התלוי לא מעט גם בגילו), הרי שהפיצויים יהיו גבוהים יותר.

משרדנו עוסק בתביעות רשלנות רפואית בתל אביב. לקביעת פגישה, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 076-5384252 ו- 054-7654014 או במייל amit@uria-law.com.

 

לבירורים ומידע נוסף צור קשר