Menu

רשלנות בקופת חולים

רשלנות רפואית בקופת חולים

כל אחד מאיתנו חבר בקופת חולים מסוימת והינו מבוטח רגיל או בעל ביטוח משלים המכונה שב”ן, וכל קופת חולים מעניקה לו שמות אחרים. כאשר אנו מגיעים אל הקופה אנו מצפים כמובן לקבל את הטיפול המקצועי, האכפתי, הזהיר והטוב ביותר שאפשר. יחד עם זאת, לעיתים הציפיות אין עולות בקנה אחד עם המציאות, ובפרט כאשר נוהגת קופת חולים ברשלנות באמצעות אחד או יותר מעובדיה – בין אם רופא, איש צוות פארא-רפואי, אנשי מנהלה וכדומה. במקרים אלו, וכאשר נדרם נזק למטופל, יש לבחון את האפשרות לתביעת רשלנות רפואית כנגד קופת החולים.

מה יכול לעלות בגדר רשלנות רפואית בקופת חולים

רשלנות רפואית בקופת חולים יכולה להתקיים במצבים רבים ומגוונים. ככלל, מדובר במצבים בהם אחד או יותר מאנשי הצוות של הקופה לא נהגו לפי חובת הזהירות המתבקשת מתפקידם, וכאשר תפקוד זה הוביל לנזק שנגרם למטופל. יש לציין כי לעיתים הפגיעה איננה נגרמת דווקא מפעולה בלתי מקצועית וזהירה, אלא מאי קיום פעולה מסוימת ואפילו מכך שקופה לא סיפקה את הטיפול הנדרש עקב שיקולים כלכליים שלה. אכן, קופות החולים פועלות תחת תקציב מוגדר ומושפעות לא מעט משיקולים כלכליים. לא פעם שיקולים אלו מובילים לכך שמבוטח מסוים לא זוכה לקבל את הבדיקה הטובה ביותר, או את התקופה הטובה ביותר המגיעה לו, עקב העלויות הגבוהות לעומת אפשרויות אחרות.

דוגמא בולטת נוספת של רשלנות בקופת חולים היא כאשר רופא המשפחה אינו מפנה את המטופל אל המומחה הרלוונטי. למעשה, בחלק גדול מהמקרים מתחיל ונגמר האבחון והטיפול בקופה אצל רופאי המשפחה. ואולם, לעיתים נדרשות בדיקות נוספות ואף הפניות למומחים, אשר הרופא מסיבה זו או אחרת מחליט שלא לבצע. כמו כן, ייתכן שאכן נשלח המטופל לבדיקות אך לא לכל אלו המתבקשות, וייתכן שהתוצאות של בדיקות אלו לא פוענחו כראוי ואף לא קיבל את מלוא תשומת ליבו של הרופא.  בנוסף, הרשלנות עשויה להתבטא בכך שהרופא החליט על מתן טיפול לא נכון, בין אם במתן מרשם לתרופה שאיננה נכונה, החלטה על מינון נמוך או גבוה מדי, התעלמות מצב רפואי המצריך זהירות מיוחדת או הימנעות ממתן התרופה, וכן הלאה.

האם יש עילה לתביעה?

ישנן דוגמאות רבות נוספות למקרים בהם נוקטת קופת חולים רשלנות. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי לא כל שגיאה שמבצע איש צוות או מנהלה נחשבת בתור התרשלות, ובכל מקרה החובה על הוכחת הרשלנות עצמה מוטלת על המבקש לתבוע את הקופה. על כן, בתור התחלה יש לפנות אל עורך דין בעל ניסיון רב בתחום, אשר יבחן האם קיימת עילה לתביעה, ולאחר מכן ינחה ויעזור לכם ביצוע הצעדים המתבקשים.

לפרטים נוספים בנושא ולקביעת פגישה עם עו”ד רשלנות רפואית, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפונים 076-5384252 ו- 054-7654014 או במייל amit@uria-law.com.

 .

לבירורים ומידע נוסף צור קשר