Menu

פיצויים ותביעות שהוגשו לאחרונה

פיצויים שנפסקו לאחרונה

פיצוי בסך 2.2 מליון ₪ ליורשיה של אשה שעקב גילוי מאוחר של מחלת הסרטן קוצרה תוחלת חייה באופן משמעותי.
פיצוי בסך 1.7 מליון ₪ ליורשיה של אשה שנפטרה עקב חסימה בכלי דם במוח אשר ניתן היה לגלות מבעוד מועד אילו הייתה מבוצעת בדיקת הדמיה מתאימה.
פיצוי בסך 1.2 מליון ₪ לילדה הסובלת משיתוק מוחין עקב השתהות של בית החולים בסיום אלקטיבי של ההריון חרף סימני מצוקה.

תביעות שהגשנו לאחרונה:

תביעה נגד בית חולים שהתמהמה בהעברת מטופל שעבר אירוע מוחי, למרכז רפואי בו ניתן לבצע צנתור מוח. כתוצאה מכך נגרם לתובע נזק מוחי בלתי הפיך.
תביעה נגד בית חולים שרופאיו נמנעו ממתן צלסטון תרופה המסייעת במניעת סיכוני פגות, לאשה בהריון בסיכון גבוה, עם סימני לידה מוקדמת. כתוצאה מן הרשלנות נולדה תינוקת הסובלת משיתוק מוחין קשה.
תביעה כנגד בית חולים שהתרשל בהשגחה על היולדת והעובר שהיה במצוקה לקראת סיום ההריון. וכתוצאה מכך מת הילוד בסמוך ללידה.
תביעה כנגד בית חולים שהתרשל בהשגחה על היולדת והעובר, לא חילץ את הילודה בזמן חרף סימני מצוקה עוברית וכתוצאה מכך סובלת הילדה משיתוק מוחין.
תביעה כנגד רופאי קופת חולים וטיפת חלב בעילת הולדה בעוולה, לאחר שנמנעו מהפניית האשה לסקירת מערכות במהלך ההריון בניגוד לנדרש וכתוצאה מכך לא אובחן פגם מוחי שאילו היה מתגלה היה מצדיק ביצוע הפלה.

לבירורים ומידע נוסף צור קשר

דילוג לתוכן